(૧૭) મહાભારત –વિશ્વનો સૌથી મોટો ગ્રંથ  — દાદાજીની વાતો

રામાયણની જેમ જ મહાભારત પણ ‘સ્મૃતિ’ ગ્રંથ છે, જયારે શાસ્ત્રોના પ્રકારની દ્રષ્ટિએ આ બંને ગ્રંથોનો સમાવેશ ‘ઈતિહાસ વિભાગ’માં થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ પર અમર, પ્રભાવક અને ચિરંજીવી અસર કરનાર શાસ્ત્રોમાં રામાયણ પછીના ક્રમે મહાભારત આવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનાં આ બે અમર મહાકાવ્યો પોતપોતાની વિશિષ્ટતાઓને લીધે ભારતની પ્રજામાં સર્વાધિક લોકપ્રિય છે. એક લાખ શ્લોક ધરાવતો આ […]

via (૧૭) મહાભારત –વિશ્વનો સૌથી મોટો ગ્રંથ  — દાદાજીની વાતો

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s