પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડ — It’s Nimitt

‘જે સવાલ સાંભળવા માટે દરેક પુરુષ પોતાની યુવાની ખર્ચી નાખતો હોય છે, એ સવાલ સાઈઠ વર્ષની ઉંમરે કોઈ પુરુષને પૂછાય ત્યારે એના જીવનમાં ઉત્સાહ, ઉત્સવ અને ઉજવણીનું એનાથી મોટું બીજું કોઈ જ કારણ નથી હોતું. આવનારા દસ થી પંદર વર્ષોમાં મૃત્યુની નજીક સરકી રહેલા પુરુષને, આવો સવાલ સાંભળીને ફરી પાછી જીવવાની ઈચ્છા થઈ જાય એ […]

via પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડ — It’s Nimitt

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s