ગ્રહણ — MukeshRaval

ગ્રહણની માનવ જીવન કે દરેક વ્યકિત પર અસર પડતી જ હશે…. પણ ચુસ્ત બ્રાહ્મણ તેની સારી-નરસી અસરોને અવગણીનેય ગ્રહણમાં ખાસ પુજા પાઠ કરે જ છે… આવા જ એક ગ્રહણ સમયે મારી ઉંમર લગભગ 7-8 વરસની હશે… ગ્રહણ સમયે કરવાની પુજા વિધી માટે આગલા દિવસે જ હું પપ્પા સાથે અમદાવાદથી નજીકના અમારા વતનના ગામે ગયો હતો…બીજા […]

via ગ્રહણ — MukeshRaval

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s