నాన్న లేని, ఓ  తనయుని వ్యధ ! — తెలుగైట్స్ (Telugites)

నాన్న, ఓ నాన్న ! నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేనా ! పల్లవి 1, 2 నీ జన్మంతా, నా గెలుపు కేనా ! నీవన్నది లేకుంటే, నేనన్నది నిజమవునా ! ప్రతి నిత్యం నాతోనే , నీవుంటావనుకున్న ! బాల్యం లో తెలియలేదు, నీ భుజాలపై నేనున్నానని . నీ పైనుంటే తెలియలేదు, ఈ లోకం చుపిస్తున్నావని. నాన్న, ఓ నాన్న ! బాల్యం లో తెలియలేదు, నా నవ్వుల చిరునామా నువ్వని. నా తప్పులు […]

via నాన్న లేని, ఓ  తనయుని వ్యధ ! — తెలుగైట్స్ (Telugites)

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s