લોકડાઉનનુ લોલક — JVpedia – Jay Vasavada blog

ગેસ્ટ સ્પેશ્યલ આર્ટિકલ લોકડાઉનનુ લોલક .. સતત ગતિ કરી દુનિયાના વે’હવાર અને તહેવારમાં અર્થતંત્રનો પ્રાણવાયુ ફૂંકતી જીવનની ધમણને અચાનક ઉતરી આવેલા કોરોના નામધારી અદ્રશ્ય અસુરના કારણે હાંફ ચડી.જોકે હાંફને હળવી કરવા ફરજીયાત “લોક-ડાઉન” કરી અંતરના કમાડને ઉઘાડવાનો અવસર અને સમય પણ ભયાનક કોરોનાસુરના કારણે મળ્યો.એટલા પુરતો કોરોનાસુરને માફ્યો જાવ. વાત આપણે અંહિ છેલ્લા ત્રણ ચાર […]

via લોકડાઉનનુ લોલક — JVpedia – Jay Vasavada blog

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s