جامعه ی افگار — Amin Zargarian

برگردان: امین زرگریان *این متن برگردان گزیده ای ست از کتاب «جامعه ی افگار» — The Burnout Society نوشته ی بیونگ چول هان. چول هان در کتاب جامعه ی افگار به موضوع افگار شدگی (burnout) از زوایای مختلف می نگرد. فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی و هر آنچه در نگاه اول ساده میرسد. انگار این چیزها […]

via جامعه ی افگار — Amin Zargarian

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s